Mains Race Lineup
1
Sweep Stock B1-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1GAO FEIYI 9 16 (1,2)
2 2TINO TINO 10 17 (3,1)
3 3XIAO TUZI 11 19 (3,1)
4 4周 宇超 12 20 (3,2)
5 5ONDA SAN 13 23 (1,2)
2
Infinity Modified B1-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1CAO LAOSHI 9 14 (1,3)
2 2TOMMY DAI 10 18 (3,2)
3 3WU HAO 11 22 (1,2)
3
Sweep Stock A1-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1SIMON SIMON 1 0 (1,2)
2 2HENG HENG 2 2 (3,1)
3 3MASAAKI KIYOYI 3 5 (3,2)
4 4AI LUO 4 6 (1,3)
5 5DA CHEN 5 10 (3,1)
6 6HUA HUA 6 10 (3,1)
7 7XU ZIYANG 7 14 (1,2)
8 8TANG YAOGUANG 8 15 (3,1)
4
Infinity Modified A1-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1YUGO NAGASHIMA 1 0 (2,1)
2 2ROCKET ZHANG 2 3 (3,1)
3 3JJ WANG 3 4 (2,1)
4 4WANG HAIFENG 4 7 (3,1)
5 5GARY HUANG 5 9 (3,2)
6 6STICK KING 6 11 (1,2)
7 7JIMMY QIAN 7 13 (3,2)
8 8JACKIE SHUM 8 13 (3,2)
5
Sweep Stock B2-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1GAO FEIYI 9 16 (1,2)
2 2TINO TINO 10 17 (3,1)
3 3XIAO TUZI 11 19 (3,1)
4 4周 宇超 12 20 (3,2)
5 5ONDA SAN 13 23 (1,2)
6
Infinity Modified B2-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1CAO LAOSHI 9 14 (1,3)
2 2TOMMY DAI 10 18 (3,2)
3 3WU HAO 11 22 (1,2)
7
Sweep Stock A2-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1SIMON SIMON 1 0 (1,2)
2 2HENG HENG 2 2 (3,1)
3 3MASAAKI KIYOYI 3 5 (3,2)
4 4AI LUO 4 6 (1,3)
5 5DA CHEN 5 10 (3,1)
6 6HUA HUA 6 10 (3,1)
7 7XU ZIYANG 7 14 (1,2)
8 8TANG YAOGUANG 8 15 (3,1)
8
Infinity Modified A2-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1YUGO NAGASHIMA 1 0 (2,1)
2 2ROCKET ZHANG 2 3 (3,1)
3 3JJ WANG 3 4 (2,1)
4 4WANG HAIFENG 4 7 (3,1)
5 5GARY HUANG 5 9 (3,2)
6 6STICK KING 6 11 (1,2)
7 7JIMMY QIAN 7 13 (3,2)
8 8JACKIE SHUM 8 13 (3,2)
9
Sweep Stock B3-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1GAO FEIYI 9 16 (1,2)
2 2TINO TINO 10 17 (3,1)
3 3XIAO TUZI 11 19 (3,1)
4 4周 宇超 12 20 (3,2)
5 5ONDA SAN 13 23 (1,2)
10
Infinity Modified B3-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1CAO LAOSHI 9 14 (1,3)
2 2TOMMY DAI 10 18 (3,2)
3 3WU HAO 11 22 (1,2)
11
Sweep Stock A3-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1SIMON SIMON 1 0 (1,2)
2 2HENG HENG 2 2 (3,1)
3 3MASAAKI KIYOYI 3 5 (3,2)
4 4AI LUO 4 6 (1,3)
5 5DA CHEN 5 10 (3,1)
6 6HUA HUA 6 10 (3,1)
7 7XU ZIYANG 7 14 (1,2)
8 8TANG YAOGUANG 8 15 (3,1)
12
Infinity Modified A3-Main
Length: 4:00 Timed Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1YUGO NAGASHIMA 1 0 (2,1)
2 2ROCKET ZHANG 2 3 (3,1)
3 3JJ WANG 3 4 (2,1)
4 4WANG HAIFENG 4 7 (3,1)
5 5GARY HUANG 5 9 (3,2)
6 6STICK KING 6 11 (1,2)
7 7JIMMY QIAN 7 13 (3,2)
8 8JACKIE SHUM 8 13 (3,2)

Event Stats

Race Track RCI V2
Registrations Entries: 24
Drivers: 24
Total Race Laps 3,910
close X