Qualifier Round 4 Overall Ranking
Rank By:
Scorpion Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 22/4:07.622 11.109 33.571 11.256 5 / 5
2 Heng Heng 21/4:00.091 11.266 33.932 11.433 5 / 5
3 Masaaki Kyoyi 21/4:00.629 11.305 34.126 11.459 5 / 5
4 Simon Wang 21/4:03.183 11.326 34.444 11.580 4 / 5
5 Kenny Yan 21/4:03.338 11.337 34.229 11.588 5 / 5
6 Tommy Dai 21/4:05.764 11.468 34.579 11.703 5 / 5
7 Hiroyuki Onda 21/4:06.291 11.489 34.883 11.728 4 / 5
8 Hua Hua 21/4:06.966 11.549 34.842 11.760 4 / 5
9 Mao Yujun 21/4:07.813 11.483 34.924 11.801 4 / 5
10 Huang Ziyun 21/4:09.187 11.434 34.567 11.866 5 / 5
11 Xu Ziyang 21/4:11.398 11.381 34.796 11.971 4 / 5
12 Guo Yibo 20/4:03.077 11.884 36.072 12.154 3 / 5
13 Dai Qi 20/4:05.917 11.932 36.096 12.296 3 / 5
14 Lin Lin 20/4:06.164 11.455 34.641 12.308 4 / 5
15 Cai Dao 20/4:06.802 11.810 35.928 12.340 3 / 5
16 Zou Yueming 19/4:02.544 12.121 36.899 12.765 2 / 5
17 Zhu Lei ting 19/4:02.738 12.316 37.475 12.776 2 / 5
18 Little Rabbit 19/4:07.507 12.312 37.453 13.027 2 / 5
19 Hu Hong 19/4:11.734 12.418 37.904 13.249 2 / 5
20 Kai Kai 18/4:02.692 12.687 38.726 13.483 1 / 5
21 Xiao Lu 18/4:02.716 12.359 38.665 13.484 3 / 5
22 Tang Bicheng 18/4:05.587 12.752 39.319 13.644 2 / 5
23 Li Junxi 17/4:05.751 13.055 40.603 14.456 2 / 5
24 Kong Xiangsong 16/4:06.748 13.809 43.382 15.422 1 / 5
25 Rocky Wang 16/4:07.686 13.797 42.233 15.480 1 / 5
26 Xu Ruiyang 15/4:06.512 13.436 43.465 16.434 1 / 5
27 Xu Lexi 15/4:10.545 15.105 46.587 16.703 1 / 5
28 Edward Liang 11/2:16.375 11.981 36.135 12.398 3 / 5
29 Ge Yang DNS 3 / 5
30 Gao Liliang DNS 4 / 5
Sweep Modified
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akio Sobue 23/4:02.328 10.333 31.126 10.536 3 / 3
2 Jan Ratheisky 23/4:04.841 10.484 31.619 10.645 3 / 3
3 Gary Huang 23/4:06.664 10.533 31.915 10.725 3 / 3
4 Rocket Zhang 23/4:07.897 10.508 31.661 10.778 3 / 3
5 Nicholas Koh 23/4:08.506 10.643 32.044 10.805 2 / 3
6 Jerry Dai 22/4:00.535 10.713 32.355 10.933 2 / 3
7 Jimmy Qian 22/4:01.440 10.678 32.296 10.975 2 / 3
8 Lao Minhao 22/4:03.507 10.624 32.041 11.069 2 / 3
9 AI Luo 22/4:21.503 10.778 32.843 11.887 1 / 3
10 Smoking Lee 21/4:05.482 11.241 34.342 11.690 1 / 3
11 Ady ADRC 21/4:10.341 11.384 34.644 11.921 1 / 3
12 Xiaoxiao Wang 20/4:01.779 11.681 35.338 12.089 1 / 3
13 Motor King 13/2:22.172 10.696 32.217 10.936 2 / 3
14 Jin Sawada 5/56.212 10.605 33.101 11.242 3 / 3
15 Martin Skarn DNS 2 / 3
16 Danny Wu DNS 1 / 3
close X