Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
Scorpion Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 22/4:06.880 11.014 33.197 11.222 5 / 5
2 Heng Heng 22/4:11.435 11.216 33.838 11.429 5 / 5
3 Masaaki Kyoyi 21/4:00.223 11.248 34.082 11.439 5 / 5
4 Kenny Yan 21/4:04.284 11.275 34.225 11.633 5 / 5
5 Simon Wang 21/4:04.331 11.464 34.569 11.635 4 / 5
6 Lin Lin 21/4:05.496 11.462 34.673 11.690 4 / 5
7 Hiroyuki Onda 21/4:06.408 11.522 34.729 11.734 4 / 5
8 Mao Yujun 21/4:06.766 11.421 34.596 11.751 4 / 5
9 Hua Hua 21/4:07.699 11.531 34.892 11.795 4 / 5
10 Tommy Dai 21/4:08.281 11.407 34.810 11.823 5 / 5
11 Xu Ziyang 21/4:10.247 11.383 34.764 11.917 4 / 5
12 Gao Liliang 21/4:10.249 11.443 34.429 11.917 4 / 5
13 Cai Dao 20/4:02.104 11.804 35.839 12.105 3 / 5
14 Guo Yibo 20/4:04.634 11.749 36.068 12.232 3 / 5
15 Dai Qi 20/4:05.165 11.892 36.231 12.258 3 / 5
16 Zou Yueming 19/4:07.054 12.394 37.629 13.003 2 / 5
17 Little Rabbit 19/4:09.591 12.182 37.310 13.136 2 / 5
18 Zhu Lei ting 18/3:57.525 12.256 37.497 13.196 2 / 5
19 Xiao Lu 18/4:00.854 12.143 36.992 13.381 3 / 5
20 Kai Kai 18/4:02.088 12.701 38.403 13.449 1 / 5
21 Tang Bicheng 17/4:00.688 12.510 39.063 14.158 2 / 5
22 Hu Hong 17/4:01.689 12.647 38.660 14.217 2 / 5
23 Li Junxi 17/4:04.355 13.036 40.783 14.374 2 / 5
24 Kong Xiangsong 16/4:04.606 14.527 44.641 15.288 1 / 5
25 Xu Lexi 16/4:12.482 14.606 45.707 15.780 1 / 5
26 Xu Ruiyang 16/4:14.516 14.492 44.048 15.907 1 / 5
27 Rocky Wang 13/3:20.435 13.404 41.374 15.418 1 / 5
28 Edward Liang 10/2:02.601 11.925 36.238 12.260 3 / 5
29 Huang Ziyun 4/46.331 11.395 34.590 11.583 5 / 5
30 Ge Yang DNS 3 / 5
Sweep Modified
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akio Sobue 23/4:01.728 10.309 31.016 10.510 3 / 3
2 Jin Sawada 23/4:03.865 10.490 31.552 10.603 3 / 3
3 Jan Ratheisky 23/4:04.235 10.425 31.493 10.619 3 / 3
4 Gary Huang 23/4:07.695 10.537 31.843 10.769 3 / 3
5 Nicholas Koh 23/4:08.134 10.588 31.922 10.788 2 / 3
6 Motor King 23/4:08.177 10.640 32.081 10.790 2 / 3
7 Rocket Zhang 23/4:08.633 10.565 31.921 10.810 3 / 3
8 Lao Minhao 23/4:09.731 10.652 32.186 10.858 2 / 3
9 Jerry Dai 23/4:10.447 10.626 32.042 10.889 2 / 3
10 Jimmy Qian 22/4:00.857 10.671 32.280 10.948 2 / 3
11 Smoking Lee 21/4:05.439 11.150 33.672 11.688 1 / 3
12 Ady ADRC 21/4:07.654 11.231 34.096 11.793 1 / 3
13 Xiaoxiao Wang 20/4:08.242 11.158 34.208 12.412 1 / 3
14 AI Luo 16/2:58.993 10.704 32.489 11.187 1 / 3
15 Martin Skarn DNS 2 / 3
16 Danny Wu DNS 1 / 3
close X