Practice Round 1 Overall Ranking
Rank By:
Scorpion Stock
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 33.529 21/3:57.451 11.088 11.307 5 / 5
2 Masaaki Kyoyi 34.223 21/4:03.019 11.283 11.572 5 / 5
3 Heng Heng 34.250 20/3:54.317 11.385 11.716 5 / 5
4 Kenny Yan 34.349 19/3:56.433 11.411 12.444 5 / 5
5 Tommy Dai 35.175 18/3:46.501 11.647 12.583 5 / 5
6 Huang Ziyun 35.264 19/3:48.671 11.623 12.035 5 / 5
7 Hua Hua 35.417 12/2:29.635 11.670 12.470 4 / 5
8 Hiroyuki Onda 35.465 12/2:24.255 11.762 12.021 4 / 5
9 Lin Lin 35.501 12/2:23.622 11.730 11.969 4 / 5
10 Gao Liliang 35.561 12/2:25.189 11.785 12.099 4 / 5
11 Simon Wang 35.691 13/2:40.893 11.832 12.376 4 / 5
12 Xu Ziyang 35.695 11/2:32.064 11.722 13.824 4 / 5
13 Mao Yujun 35.825 12/2:27.104 11.776 12.259 4 / 5
14 Dai Qi 36.823 19/4:08.479 12.122 13.078 3 / 5
15 Edward Liang 36.827 19/4:02.632 11.728 12.770 3 / 5
16 Cai Dao 37.250 20/4:11.591 12.253 12.580 3 / 5
17 Xiao Lu 38.440 19/4:10.928 12.745 13.207 3 / 5
18 Zou Yueming 38.691 18/4:07.186 12.698 13.733 2 / 5
19 Zhu Lei ting 39.138 18/4:05.236 12.864 13.624 2 / 5
20 Guo Yibo 39.241 17/4:07.245 12.952 14.544 3 / 5
21 Kai Kai 40.644 15/3:50.228 13.185 15.349 1 / 5
22 Tang Bicheng 41.354 17/4:07.659 13.565 14.568 2 / 5
23 Little Rabbit 42.543 16/3:59.088 13.103 14.943 2 / 5
24 Xu Ruiyang 43.039 15/3:56.246 14.003 15.750 1 / 5
25 Li Junxi 43.477 16/4:00.588 13.939 15.037 2 / 5
26 Rocky Wang 44.620 14/3:52.957 14.356 16.640 1 / 5
27 Kong Xiangsong 46.050 14/3:48.805 14.731 16.343 1 / 5
28 Xu Lexi 51.303 13/3:53.682 16.471 17.976 1 / 5
29 Hu Hong 2/27.324 12.971 13.662 2 / 5
30 Ge Yang DNS 3 / 5
Sweep Modified
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Akio Sobue 31.478 23/4:03.145 10.450 10.572 3 / 3
2 Jin Sawada 31.768 23/4:06.265 10.516 10.707 3 / 3
3 Jan Ratheisky 31.864 22/4:08.970 10.526 11.317 3 / 3
4 Rocket Zhang 31.875 22/4:02.969 10.558 11.044 3 / 3
5 Gary Huang 32.204 22/4:00.672 10.666 10.940 3 / 3
6 Lao Minhao 32.239 20/4:00.083 10.721 12.004 2 / 3
7 Jerry Dai 32.398 21/3:53.789 10.778 11.133 2 / 3
8 Motor King 32.584 20/3:42.248 10.845 11.112 2 / 3
9 Nicholas Koh 32.596 21/3:54.253 10.699 11.155 2 / 3
10 Jimmy Qian 33.290 20/3:58.497 10.961 11.925 2 / 3
11 AI Luo 33.331 19/3:52.014 10.992 12.211 1 / 3
12 Ady ADRC 35.643 20/4:03.010 11.771 12.151 1 / 3
13 Xiaoxiao Wang 36.190 19/3:56.760 11.905 12.461 1 / 3
14 Smoking Lee 36.856 19/4:08.080 12.209 13.057 1 / 3
15 Martin Skarn DNS 2 / 3
16 Danny Wu DNS 1 / 3
close X